Formulár na odstúpenie od zmluvy

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu

Meno / Obchodné meno: Doktor Spa s. r. o.
Adresa: Učňovská 10, Košice – mestská časť Šaca 040 15

IČO: 53 198 964
telefón: +421 940 060 746

e-mail: lovejamslovensko4@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar si želám vrátiť*:


na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:

Dátum*:

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

*povinný údaj